• Een aanraking zegt vaak meer dan duizend woorden…
  • Lichaamstaal liegt nooit…
  • Het is niet alleen wat je ziet, maar ook wat je niet ziet dat je informatie geeft…

Wat is lichaamstaal ofwel body language?

Lichaamstaal is het geheel van houding, gebaren, bewegingen en non-verbale reacties, zowel bewust als onbewust. Dit komt voort uit de emoties die je op een bepaald moment ervaart. Onze communicatie van deze emoties verloopt vooral via lichaamstaal: maar liefst 55% van jouw communicatie bestaat uit lichaamstaal, 38% bestaat uit stemklank en maar 7% uit woorden! Dit maakt meteen duidelijk waarom lichaamstaal zo krachtig is. Met meer kennis en inzicht kun je beter leren zien wat iemand denkt of voelt. Jouw communicatie wordt efficiënter omdat je zaken ziet waarvan de ander zich niet bewust is én je wordt overtuigender in je communicatie. Daarnaast ontdek je hoe je jezelf krachtiger kunt presenteren.

Emoties

Non-verbale communicatie is, net als het gesproken woord, een manier om informatie over te brengen. Het gezicht is het lichaamsdeel is waar we het meest naar kijken. De kleine en subtiele spierbewegingen in het gezicht, die vaak maar een halve seconde of zelfs korter duren, noemen we micro-expressies. Ze verschijnen vaak onbewust op ons gezicht en drukken emoties uit die we op dat moment ervaren.  Dit komt vanuit dat deel van de hersenen die in een reflex en zonder nadenken reageren op informatie uit onze omgeving, het limbische brein. Dit is het emotionele centrum van ons lichaam. Van hieruit gaan signalen naar andere delen van de hersenen, die op hun beurt ons gedrag bepalen met betrekking tot emoties. Daarom beschouwen we het limbische brein met betrekking tot non-verbale communicatie als het ‘eerlijke brein’. Kennis van lichaamstaal helpt dus om je bewust te worden van wat iemand echt voelt.

Liegen of de waarheid?

Liegen gaat vrij gemakkelijk als je praat, maar hoe lieg je als je luistert?! En liegen is iets anders dan de waarheid niet vertellen… Met het observeren van non-verbale signalen kun je beoordelen wat iemand niet zegt. Het lichaam zal namelijk altijd de waarheid willen vertellen over wat het voelt. Een waarschuwing is hier op zijn plaats: er is namelijk niet één gedragsvorm aan te wijzen die met zekerheid wijst op bedrog. Vaak zijn gedragsuitingen die voor oneerlijkheid worden aangezien, meestal vooral uitingen van stress of ongemak. Uit onderzoek blijkt namelijk dat we, wanneer we de waarheid spreken en ons geen zorgen maken, meer op ons gemak zijn dan wanneer we liegen of ons druk maken dat we ‘betrapt’ worden omdat we schuldige kennis hebben. Grofweg vertonen we dus comfort of discomfort.

Communicatie en relaties

Als je kijkt naar communicatie en relaties tussen mensen, blijkt dat we veel overeenkomsten vertonen met dieren. Onderstaande foto’s laten voorbeelden zien van herkenbaar gedrag en non-verbale communicatie. Lichaamstaal is dan ook universeel. Mensen aan de andere kant van de wereld bijvoorbeeld hebben dezelfde lichaamstaal als wij. Uit onderzoek is gebleken dat blind geboren mensen dezelfde lichaamstaal hebben als mensen die kunnen zien. Zowel mensen als dieren regelen hun sociale contacten en relaties door middel van lichaamstaal. Culturele conventies zijn weer wel bepalend of een expressie bijvoorbeeld openlijk getoond mag worden of welke betekenis aan een gebaar toegekend wordt.